สมัครเว็บพนันบอล เว็บไฮโลออนไลน์ ทางเข้า Royal Online เว็บยูฟ่า

สมัครเว็บพนันบอล Mohegan Gaming & Entertainment ผู้ให้บริการคาสิโนและการโรงแรมในสหรัฐอเมริกาได้เปิดเผยแนวคิดของรีสอร์ทคาสิโนในวันอังคารว่าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการขนาดใหญ่สำหรับการเปลี่ยนแปลงสนามบินนานาชาติในอดีตของเอเธนส์ให้เป็นอาคารอเนกประสงค์หรูหรา เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว HelleniGaming Commission ปิดการประมูลเพื่อผู้ประกอบการคาสิโนในส่วนของ Hellinikon Resort ขนาดใหญ่

หน่วยงานกำกับดูแลการพนันของกรีกกล่าวว่า บริษัท ได้รับการเสนอราคาสองครั้งจากผู้ให้บริการที่มีความสนใจโดยเป็นผู้ที่เล่นเกมและให้การต้อนรับกลุ่มฮาร์ดร็อก คณะกรรมการการพนันคาดว่าจะประกาศผู้ชนะการประมูลภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายนตามรายงานจากสื่อท้องถิ่น INSPIRE เอเธนสMohegan ขนานนามแผนรีสอร์ทคาสิโนของ INSPIRE Athens แนวคิดดังกล่าวรวมถึงคาสิโนที่มีอย่างน้อย120 เกมโต๊ะและสล็อตแมชชีน 1,200 เครื่องโรงแรมหรูหราสถาน

บันเทิงศูนย์การ สมัครเว็บพนันบอล ประชุมพื้นที่ค้าปลีกร้านอาหารสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ของรีสอร์ทและ”สิ่งอำนวยความสะดวกชั้นเลิศMohegan ได้เคาะ Steelman Partners เพื่อสร้างการออกแบบของรีสอร์ทคาสิโน บริษัท สถาปัตยกรรมที่อยู่ในลาสเวกัสไม่ใช่คนแปลกหน้าในส่วนของรีสอร์ทคาสิโนแบบครบวงจรในช่วงหลายปีที่ผ่านมา บริษัท ได้ออกแบบอาคารคาสิโนที่โดดเด่นที่สุดในโลจากแผนคาสิโนของพวกเขา Mohegan ประธานและซีอีโอมาริโอคอนโตเมอสกล่าวว่าพวกเขา

ค่าเสียหายต่อแกรนด์คาสิโนอย่างต่อเนื่อง อุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูง การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่เป็นไปได้ การพึ่ง

พาความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างต่อเนื่องกับชนเผ่าอินเดียนและการชำระหนี้จำนวนเงินที่เป็นหนี้ให้กับชนเผ่าอินเดียนเลกส์

ความจำเป็นที่เป็นไปได้สำหรับการจัดหาเงินทุนในอนาคตเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการขยายตัวของ Lakes ความเสี่ยงในการ

เข้าสู่ธุรกิจใหม่ และการพึ่งพาการจัดการของ Lakes สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดตรวจสอบเอกสารที่ บริษัท ยื่นต่อสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การยกเลิกหรือการแก้ไขสัญญาการจัดการที่เป็นไปได้ ภาระผูกพันใน

การชดใช้ค่าเสียหายต่อแกรนด์คาสิโนอย่างต่อเนื่อง อุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูง การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่เป็นไปได้

การพึ่งพาความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างต่อเนื่องกับชนเผ่าอินเดียนและการชำระหนี้จำนวนเงินที่เป็นหนี้ให้กับชนเผ่าอินเดียน

เลกส์ ความจำเป็นที่เป็นไปได้สำหรับการจัดหาเงินทุนในอนาคตเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการขยายตัวของ Lakes ความเสี่ยง

ในการเข้าสู่ธุรกิจใหม่ และการพึ่งพาการจัดการของ Lakes สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดตรวจสอบเอกสารที่ บริษัท ยื่นต่อ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การยกเลิกหรือการแก้ไขสัญญาการจัดการที่เป็นไปได้ ภาระ

ผูกพันในการชดใช้ค่าเสียหายต่อแกรนด์คาสิโนอย่างต่อเนื่อง อุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูง การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่

เป็นไปได้ การพึ่งพาความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างต่อเนื่องกับชนเผ่าอินเดียนและการชำระหนี้จำนวนเงินที่เป็นหนี้ให้กับชนเผ่า

อินเดียนเลกส์ ความจำเป็นที่เป็นไปได้สำหรับการจัดหาเงินทุนในอนาคตเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการขยายตัวของ Lakes

ความเสี่ยงในการเข้าสู่ธุรกิจใหม่ และการพึ่งพาการจัดการของ Lakes สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดตรวจสอบเอกสารที่ บริษัท

ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป้าหมายการขยายตัว ความเสี่ยงในการเข้าสู่ธุรกิจใหม่

และการพึ่งพาการจัดการของ Lakes สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดตรวจสอบเอกสารที่ บริษัท ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป้าหมายการขยายตัว ความเสี่ยงในการเข้าสู่ธุรกิจใหม่ และการพึ่งพาการจัดการของ

Lakes สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดตรวจสอบเอกสารที่ บริษัท ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ กฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 1995 เป็น “ที่หลบภัย” สำหรับข้อความคาดการณ์ล่วง

หน้า ข้อมูลบางอย่างที่รวมอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ (เช่นเดียวกับข้อมูลที่รวมอยู่ในคำแถลงปากเปล่าหรือข้อความที่

เป็นลายลักษณ์อักษรอื่น ๆ ที่จัดทำขึ้นหรือจัดทำโดย Lakes Entertainment, Inc. ) ประกอบด้วยข้อความที่เป็นการคาด

การณ์ล่วงหน้าเช่นข้อความที่เกี่ยวข้องกับแผนการขยายตัวในอนาคตและ กิจกรรมการพัฒนาธุรกิจอื่น ๆ ตลอดจนการใช้จ่าย

เงินทุนอื่น ๆ แหล่งเงินทุนและผลของกฎระเบียบ (รวมถึงการเล่นเกมและการควบคุมภาษี) และการแข่งขัน ข้อมูลคาด

การณ์ล่วงหน้าดังกล่าวเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่สำคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลลัพธ์ที่

คาดการณ์ไว้ในอนาคตดังนั้นผลลัพธ์ดังกล่าวอาจแตกต่างจากที่แสดงไว้ในแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าที่จัดทำโดยหรือใน

นามของ บริษัท ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเหล่านี้รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนิน

โครงการคาสิโนของ Lakes รวมถึงการอนุมัติด้านกฎระเบียบต่างๆและเงื่อนไขอื่น ๆ อีกมากมายที่ต้องปฏิบัติให้สำเร็จก่อน

ที่โครงการเหล่านี้จะเสร็จสมบูรณ์ การยกเลิกหรือการแก้ไขสัญญาการจัดการที่เป็นไปได้ ภาระผูกพันในการชดใช้ค่าเสียหาย

ต่อแกรนด์คาสิโนอย่างต่อเนื่อง อุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูง การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่เป็นไปได้ การพึ่งพาความ

สัมพันธ์เชิงบวกอย่างต่อเนื่องกับชนเผ่าอินเดียนและการชำระหนี้จำนวนเงินที่เป็นหนี้ให้กับชนเผ่าอินเดียนเลกส์ ความจำ

เป็นที่เป็นไปได้สำหรับการจัดหาเงินทุนในอนาคตเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการขยายตัวของ Lakes ความเสี่ยงในการเข้าสู่

ธุรกิจใหม่ และการพึ่งพาการจัดการของ Lakes สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดตรวจสอบเอกสารที่ บริษัท ยื่นต่อสำนักงานคณะ

กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แต่ไม่ จำกัด เพียงความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้นได้ในการดำเนินโครงการคาสิโน

ของ Lakes ให้เสร็จสิ้นรวมถึงการอนุมัติด้านกฎระเบียบต่างๆและเงื่อนไขอื่น ๆ อีกมากมายที่ต้องปฏิบัติตามก่อนที่โครงการ

เหล่านี้จะเสร็จสมบูรณ์ การยกเลิกหรือการแก้ไขสัญญาการจัดการที่เป็นไปได้ ภาระผูกพันในการชดใช้ค่าเสียหายต่อแกรนด์

คาสิโนอย่างต่อเนื่อง อุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูง การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่เป็นไปได้ การพึ่งพาความสัมพันธ์เชิง

บวกอย่างต่อเนื่องกับชนเผ่าอินเดียนและการชำระหนี้จำนวนเงินที่เป็นหนี้ให้กับชนเผ่าอินเดียนเลกส์ ความจำเป็นที่เป็นไป

ได้สำหรับการจัดหาเงินทุนในอนาคตเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการขยายตัวของ Lakes ความเสี่ยงในการเข้าสู่ธุรกิจใหม่ และ

การพึ่งพาการจัดการของ Lakes สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดWorld Poker Tour ได้เปลี่ยนโป๊กเกอร์ให้กลายเป็นความรู้สึก

ทางกีฬาที่ถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์สร้างเรตติ้งที่สร้างสถิติให้กับ Travel Channel และดึงดูดแฟน ๆ ใหม่หลายล้านคน

สำหรับเกมไพ่ที่ชื่นชอบของอเมริกา ซีรีส์เรื่องดังได้สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมรายการโทรทัศน์ของประเทศด้วยจุดเด่น –

การผสมผสานระหว่างการผลิตสไตล์กีฬาที่มีความสามารถสูงซึ่งถ่ายจากมุมกล้องที่แตกต่างกันถึง 13 มุมคำบรรยายจากผู้

เชี่ยวชาญละคร “เรียลลิตี้ทีวี” ที่น่าตื่นเต้นและ “เอซในหลุม” อันเป็นเอกลักษณ์ของ WPT – กล้อง WPT ที่ปฏิวัติวงการซึ่ง

เปิดเผยการ์ดที่ซ่อนอยู่ของผู้เล่นทำให้ผู้ชมรู้สึกเหมือนกำลังนั่งอยู่บนที่นั่งตัดสินใจเป็นล้านดอลลาร์ในแต่ละมือ สำหรับข้อมูล

และสื่อรูปถ่ายไที่www.media.worldpokertour.com สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ WORLD POKER TOUR. WORLD POKER

TOUR ออกอากาศคืนวันพุธเวลา 21.00 น. ET / PT ทางช่อง Travel ChannelWorld Poker Tour เป็นการร่วมทุนระหว่าง

Steven Lipscomb และ Lakes Entertainment, Inc. ซึ่งเป็นเจ้าของ WPT ประมาณ 80% ปัจจุบัน Lakes มีข้อตกลงใน

การพัฒนาและการจัดการกับสี่เผ่าที่แยกจากกันสำหรับการดำเนินการคาสิโนใหม่สี่แห่งหนึ่งในมิชิแกนสองแห่งในแคลิฟอร์

เนียและอีกหนึ่งข้อกับ Nipmuc Nation บนชายฝั่งตะวันออก นอกจากนี้ Lakes Entertainment ยังมีข้อตกลงในการพัฒนา

คาสิโนเพิ่มเติมอีกหนึ่งแห่งบนที่ดินของชาวอินเดียในแคลิฟอร์เนียผ่านการร่วมทุนกับ MRD Gaming ซึ่งกำลังถูกโต้แย้งโดย

Tribe หุ้นสามัญของ Lakes Entertainment, Inc. มีการซื้อขายในตลาด Nasdaq National Market ภายใต้ชื่อย่อการซื้อขาย

“LACO”การเพิ่มขึ้นอย่างมากของเงินรางวัลที่ Five Diamond World Poker Classic ช่วยผลักดันเงินรางวัลรวมของ WPT

สำหรับปีนี้ให้อยู่ที่ประมาณ $ 30 ล้านเหรียญเพิ่มเป็นสามเท่าของเงินรางวัลในฤดูกาลที่แล้วซึ่งจะดึงดูดผู้มาใหม่จำนวนมาก

เข้าสู่เกมของ โป๊กเกอร์และการแข่งขัน WPTFive Diamond World Poker Classic สิ้นสุดในวันพฤหัสบดี แฟน ๆ WPT

สามารถมาชมการกระทำและดูว่าใครจะกลับบ้านพร้อมกับผู้คนนับล้านที่วางอยู่บนโต๊ะก่อนที่จะถึงมือสุดท้าย การแสดงเริ่ม

เวลา 15.00 น. วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคมในห้องบอลรูมเบลลาจิโอลาสเวกัส ไม่เสียค่าเข้าชมและที่นั่งจะมาก่อนได้ก่อน จุด

แวะพักต่อไปของทัวร์คือ PokerStars Caribbean Adventure ในเดือนมกราคม 2004 หากต้องการเล่นในกิจกรรม WORLD

POKER TOUR โปรดไปที่www.worldpokertour.comเพื่อดูตารางการแข่งขันในปี 2003-2004 และข้อมูลติดต่อคาสิโน

WORLD POKER TOUR ออกอากาศคืนวันพุธเวลา 21.00 น. ET / PT ทางช่อง The TravelValCom, Inc. ตั้งอยู่ในวาเลน

เซียแคลิฟอร์เนียเป็น บริษัท ความบันเทิงอิสระที่มีความหลากหลายและบูรณาการในแนวตั้ง ValCom, Inc. ผ่านหน่วยงาน

ปฏิบัติการและ บริษัท ย่อยมีแผนที่จะสร้างและดำเนินการสิ่งอำนวยความสะดวกบริการเต็มรูปแบบที่รองรับการผลิต

ภาพยนตร์โทรทัศน์และเชิงพาณิชย์โดยมีหน่วยงาน 4 แผนกซึ่งประกอบด้วยสตูดิโอภาพยนตร์และโทรทัศน์การเช่ากล้อง /

อุปกรณ์และการเป็นเจ้าของรายการโทรทัศน์ที่ออกอากาศ . บริษัท เป็นเจ้าของ / ดำเนินงานในที่ดิน 12 เอเคอร์และพื้นที่

อาคารพาณิชย์ประมาณ 200,000 ตารางฟุตโดยมีเวทีการผลิตภาพยนตร์และโทรทัศน์ 12 ขั้นตอน ValCom รักษาสัญญา

ระยะยาวกับ Paramount Pictures สำหรับซีรีส์ยอดฮิตของ CBS “JAG” และ “NCIS” ธุรกิจให้เช่าอุปกรณ์ / กล้องและ

บุคลากรของ ValCom คือ Half-day Video เป็นคู่แข่งชั้นนำในแวดวงฮอลลีวูด บริษัท และหุ้นส่วนดำเนินงาน ValCom

Broadcasting KVPS-TV Channel 8 ในปาล์มสปริงส์แคลิฟอร์เนีย ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่www.valcom.tvหรือคุณชารีเอ็ด

เวิร์ดโทร. 661-257-8000ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้อาจมี “ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า” ตามความหมายของกฎหมาย

ปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 1995 “ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า” ใด ๆ ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงและความไม่

แน่นอนบางประการที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปจากที่ระบุไว้อย่างมาก ข้อความใด ๆ ที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงในอดีต

(รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงข้อความที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบที่ ValCom, Inc. หรือฝ่ายบริหาร “เชื่อ” “คาดหวัง” “คาดการณ์”

“แผน” “คาดหวัง” และสำนวนที่คล้ายกันควรได้รับการพิจารณาในอนาคต – ดูงบร้านอาหาร Ark จะออกอากาศทบทวนผล

การดำเนินงานไตรมาสที่สี่ทางอินเทอร์เน็16 ธันวาคม 2546 16:39 น. เวลามาตรฐานตะวันออกนิวยอร์ก – ( บิสิเนสไวร์ ) – ธ

.ค. 16 มกราคม 2546 – Ark Restaurants Corp. (NASDAQ: ARKR) ประกาศในวันนี้ว่า บริษัท จะออกอากาศการประชุม

ทางโทรศัพท์เพื่อหารือเกี่ยวกับผลประกอบการไตรมาสที่สี่ทางอินเทอร์เน็ต ในบทบาทของเขาในฐานะซีอีโอ Butch Kerzner

จะยังคงดูแลการดำเนินงานประจำวันของ บริษัท และเป็นหัวหอกในการริเริ่มการเติบโตใหม่ ๆ Sol Kerzner ในฐานะ

ประธานคณะกรรมการจะยังคงมุ่งเน้นความสนใจและความเชี่ยวชาญของเขาในวิสัยทัศน์การออกแบบและองค์ประกอบการ

พัฒนาของโครงการใหม่ของ บริษัท โดยรวมทั้ง Kerzners จะยังคงทำงานร่วมกันในกลยุทธ์โดยรวมและการเติบโตของแบ

รนด์ Atlantis และ One & Only ทั่วโลนี่เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นสำหรับ บริษัท ของเราเราได้พัฒนาทีมงานที่แข็งแกร่งซึ่ง

พร้อมที่จะขยายความสำเร็จของแบรนด์ Atlantis ในบาฮามาสและดูไบนอกจากนี้เรายังมีแนวโน้มการเติบโตที่น่าตื่นเต้น

สำหรับ One & Only และจะยังคงมองหาขนาดใหญ่เพิ่มเติม – โอกาสในการเล่นคาสิโน “Butch Kerzner กล่า ฉันตื่นเต้น

มากกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 40 ปีนับถึงวันที่ฉันสร้างโรงแรมระดับห้าดาวแห่งแรกที่เบเวอร์ลีฮิลส์ในแอฟริกาใต้เสร็จ

ฉันภูมิใจในบุตช์ที่ได้แสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการและความรอบรู้ทางการเงินของเขา การเปลี่ยนแปลงนี้มีการพัฒนา

มาระยะหนึ่งแล้วเนื่องจากบุทช์รับหน้าที่เป็นซีอีโอในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาการประกาศนี้เป็นการปรับตำแหน่งของเขาอย่างใ

ในไตรมาสที่สี่ของปี 2013 และ 2012 ลดลง 7 ล้านในความรับผิดสิ่งตอบแทนที่อาจเกิดขึ้นที่ต้องจ่ายจากการซื้อ Printrex รวมทั้งค่าตอบแทนจูงใจที่ต่ำกว่า นอกจากนี้ค่าธรรมเนียมทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคดีความกับ Avery

Dennison Corporation ยังน้อยกว่า 0.1 ล้านดอลลาร์ทั้งในไตรมาสที่สี่ของปี 2013 และ 2012 ลดลง 7 ล้านในความรับผิดสิ่งตอบแทนที่อาจเกิดขึ้นที่ต้องจ่ายจากการซื้อ Printrex รวมทั้งค่าตอบแทนจูงใจที่ต่ำกว่า นอกจากนี้ค่า

ธรรมเนียมทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคดีความกับ Avery Dennison Corporation ยังน้อยกว่า 0.1 ล้านดอลลาร์ทั้งในไตรมาสที่สี่ของปี 2013 และ 20รายได้จากการดำเนินงานสำหรับไตรมาสที่สี่ของปี 2013 อยู่ที่ 1.5 ล้าน

ดอลลาร์เทียบกับ 2.9 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สี่ของปี 2555 หากไม่รวมผลกระทบจากหลายรายการ (ตามรายละเอียดในการเปิดตัว) TransAct สร้างรายได้จากการดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้ว 0.9 ล้านดอลลาร์หรือ 7.0% ของ

ยอดขายสุทธิในไตรมาสที่ 4 ปี 2556 เทียบกับรายได้จากการดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้วที่ 3.2 ล้านดอลลาร์หรือ 16.2% ของยอดขายสุทธิ ในช่วงปีที่แล้ว รายได้สุทธิในไตรมาสที่สี่ของปี 2556 อยู่ที่ 1.1 ล้านดอลลาร์หรือ 0.13

ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลดเมื่อเทียบกับรายได้สุทธิ 1.9 ล้านดอลลาร์หรือ 0.21 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลดในช่วงปีก่อน รายได้สุทธิที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 0.7 ล้านดอลลาร์หรือ 0.08 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลดเทียบกับ 2.8 ล้านดอลลาร์หรือ 0.23

ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลดในไตรมาสที่สี่ของปี 255การทบทวนงบดุลและการคืนทณ วันที่ 31 ธันวาคม 2013 TransAct มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประมาณ 2.9 ล้านดอลลาร์และไม่มีหนี้สิน ในปี 2556 บริษัท มีเงินสดจาก

กิจกรรมดำเนินงานจำนวน 2.5 ล้านดอลลาร์และกระแสเงินสดอิสระ (เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานหักค่าใช้จ่ายด้านทุน) จำนวน 1.7 ล้านดอลลาร์ TransAct ซื้อคืนหุ้นสามัญประมาณ 604,200 หุ้นในปี 2556 โดยมีมูลค่ารวม

ประมาณ 5.2 ล้านดอลลาร์ บริษัท ยังจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นจำนวน 0.07 ดอลลาร์ต่อหุ้นในช่วงไตรมาสที่สี่ สะท้อนถึงกิจกรรมการซื้อหุ้นคืนและการจ่ายเงินปันผลประจำไตรมาสปี 2556 TransAct คืนเงิน 7.5 ล้านดอลลาร์ให้

กับผู้ถือหุ้นในปี 255Steve DeMartino ประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ TransAct ให้ความเห็นว่า“ การจัดการธุรกิจอย่างรอบคอบของ TransAct ส่งผลให้เกิดกระแสเงินสดที่มั่นคงจากการดำเนินงานในปี 2556 ด้วย

เหตุนี้เราจึงมีความยืดหยุ่นทางการเงินในการลงทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ต่อไป ที่กล่าวถึงโอกาสทางการตลาดที่น่าสนใจเพื่อสนับสนุนเป้าหมายของเราสำหรับการเติบโตในระยะยาว TransAct ยังมีความสามารถในการ

คืนทุนให้กับผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอและตั้งแต่ต้นปี 2555 เราได้คืนเงินให้กับผู้ถือหุ้นเกือบ 14.0 ล้านดอลลาร013 การประชุมทางโทรศัพท์ในไตรมาสที่สี่และการออกอากาศทางเวTransAct เป็นเจ้าภาพการประชุมทางโทรศัพท์และ

การออกอากาศทางเว็บในวันนี้ที่ 6 มีนาคม 2014 เริ่มเวลา 16.30 น. ET ทั้งการโทรและการออกอากาศทางเว็บเปิดให้ประชาชนทั่วไป หมายเลขการประชุมทางโทรศัพท์คือ 678-825-8259 (ในประเทศหรือต่างประเทศ) โปรด

โทรห้านาทีก่อนการนำเสนอเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเชื่อมต่ออยผู้สนใจสามารถเข้าถึงการประชุมทางโทรศัพท์สดทางอินเทอร์เน็ตได้ที่www.transact-tech.com (เลือก “นักลงทุนสัมพันธ์” ตามด้วย “กิจกรรมและการนำเสนอ”) ประมาณ

สองชั่วโมงหลังจากการโทรสิ้นสุดลงเว็บคาสต์เวอร์ชันที่เก็บถาวรจะพร้อมใช้งานสำหรับการเล่นซ้ำในตำแหน่งเดิาตรการทางการเงินที่ไม่ใช่ GAAransAct ได้จัดให้มีมาตรการทางการเงินที่ไม่ใช่ GAAP เนื่องจาก บริษัท เชื่อว่า

จำนวนเงินเหล่านี้เป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนและผู้อื่นในการประเมินลักษณะการดำเนินงานหลักของ TransAct อย่างถูกต้อง มาตรการที่ไม่ใช่ GAAP ที่ปรับปรุงแล้วจะไม่รวมผลกระทบในช่วงเวลาที่เกี่ยวข้องซึ่งนำเสนอการปรับ

ปรุงที่ไม่ใช่ GAAP ที่มีอยู่ในตารางที่รวมอยู่ในรุ่นนี้ รายการเหล่านี้ได้รับการยกเว้นจากมาตรการทางการเงินที่ไม่ใช่ GAAP ที่ปรับปรุงแล้วเนื่องจากผู้บริหารไม่เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เป็นตัวแทนของแนวโน้มพื้นฐานในผลการดำเนินงานของ

บริษัท การยกเว้นของพวกเขาช่วยให้นักลงทุนและผู้อื่นได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประเมินผลการดำเนินงานของ บริษัท ได้ง่ายขึ้น บริษัท ใช้มาตรการทางการเงินที่ไม่ใช่ GAAP ภายในเพื่อมุ่งเน้นการบริหารจัดการที่ผลลัพธ์ของ

ธุรกิจหลักของ บริษัท การนำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมที่ไม่ใช่ GAAP นี้ไม่ถือว่าดีกว่าหรือใช้แทนข้อมูลทางการเงินที่จัดทำขึ้นตาม GAายได้จากการดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้วหมายถึงรายได้จากการดำเนินงานที่ปรับปรุงตามผลกระทบ

ของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อกิจการการรวมธุรกิจและค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้างและค่าธรรมเนียมทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคดีความกับ Avery Dennison Corporatiรายได้สุทธิที่ปรับปรุงแล้วหมายถึงรายได้สุทธิที่

ปรับปรุงแล้วสำหรับผลกระทบทางภาษีของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อกิจการการรวมธุรกิจและค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้างและค่าธรรมเนียมทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคดีความกับ Avery Dennison Corporatiกำไรต่อ

หุ้นปรับลดหมายถึงรายได้สุทธิที่ปรับปรุงแล้วหารด้วยหุ้นปรับลดที่โดดเดเกี่ยวกับ TransAct Technologies IncorporateTransAct Technologies Incorporated เป็นผู้นำในการพัฒนาและผลิตโซลูชันเฉพาะตลาดซึ่งรวมถึง

เครื่องพิมพ์เทอร์มินัลซอฟต์แวร์และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ สำหรับอุตสาหกรรมที่ทำธุรกรรมและอื่น ๆ อุตสาหกรรมเหล่านี้รวมถึงคาสิโนและเกมลอตเตอรีความปลอดภัยด้านอาหารการธนาคารจุดขายการบริการน้ำมันและก๊าซยาน

พาหนะทางการแพทย์และฉุกเฉิน ตลาดแต่ละแห่งมีข้อกำหนดที่สำคัญและแตกต่างกันสำหรับการพิมพ์และธุรกรรมจะไม่สมบูรณ์จนกว่าจะมีการผลิตใบเสร็จและ / หรือตั๋ว เครื่องพิมพ์และผลิตภัณฑ์ TransAct ได้รับการออกแบบมา

จากพื้นฐานตามความต้องการเฉพาะของตลาดและจำหน่ายภายใต้แบรนด์ผลิตภัณฑ์Ithaca?, Epic, EPICENTRAL?และPrintrex? TransAct จัดจำหน่ายเครื่องพิมพ์และเครื่องปลายทางผ่าน OEM ผู้ค้าปลีกที่มีมูลค่าเพิ่ม ผู้จัด

จำหน่ายที่เลือกและตรงไปยังผู้ใช้ปลายทาง TransAct มีเครื่องพิมพ์และเทอร์มินัลมากกว่า 2.5 ล้านเครื่องติดตั้งอยู่ทั่วโลก TransAct ยังมุ่งมั่นที่จะให้บริการเครื่องพิมพ์ระดับโลกชิ้นส่วนอะไหล่อุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์การพิมพ์ให้

กับฐานเครื่องพิมพ์ที่มีการติดตั้งเพิ่มขึ้นทั่วโลก ผ่าน TransAct Services Group TransAct จัดหาวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุสิ้นเปลืองที่ครบถ้วนที่ใช้ในกิจกรรมการพิมพ์และการสแกนของลูกค้าในตลาดการบริการการธนาคารการค้า

ปลีกการเล่นเกมรัฐบาลและการสำรวจน้ำมันและก๊าซ ผ่านเว็บสโตร์ อะไหล่อุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์การพิมพ์ไปจนถึงฐานการติดตั้งเครื่องพิมพ์ที่เติบโตทั่วโลก ผ่าน TransAct Services Group TransAct จัดหาวัสดุสิ้นเปลืองและ

วัสดุสิ้นเปลืองที่ครบถ้วนที่ใช้ในกิจกรรมการพิมพ์และการสแกนของลูกค้าในตลาดการบริการการธนาคารการค้าปลีกการเล่นเกมรัฐบาลและการสำรวจน้ำมันและก๊าซ ผ่านเว็บสโตร์ อะไหล่อุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์การพิมพ์ไปจนถึง

ฐานการติดตั้งเครื่องพิมพ์ที่เติบโตทั่วโลก ผ่าน TransAct Services Group TransAct จัดหาวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุสิ้นเปลืองที่ครบถ้วนที่ใช้ในกิจกรรมการพิมพ์และการสแกนของลูกค้าในตลาดการบริการการธนาคารการค้าปลีก

การเล่นเกมรัฐบาลและการสำรวจน้ำมันและก๊าซ ผ่านเว็บสโตร์http://www.transactsupplies.comและทีมขายตรง TransAct ตอบสนองความต้องการออนไลน์สำหรับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ TransAct มีสำนักงานใหญ่ใน Hamden, CT

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมhttp://www.transact-tech.com หรือโทร 203.859.680อความคาดการณ์ล่วงหน้ข้อความบางส่วนในข่าวประชาสัมพันธ์นี้รวมถึงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทั่ว

ไปสามารถระบุได้ด้วยการใช้คำศัพท์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเช่น “อาจ” “จะ” “คาดหวัง” “ตั้งใจ” “ประมาณ” “คาดการณ์” “เชื่อ” หรือ “ดำเนินการต่อ” หรือคำในแง่ลบหรือคำอื่นที่คล้ายคลึงกัน ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าทั้ง

หมดเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนซึ่งรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการยอมรับของลูกค้าและส่วนแบ่งการตลาดที่เพิ่มขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศเมื่อเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงจากคู่แข่งที่มีผลิตภัณฑ์และ

ทรัพยากรทางการเงินที่กว้างขึ้น คู่แข่งของเราแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาด ความสามารถของเราในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ประสบความสำเร็จ การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่ของเรา การพึ่งพาผู้ขายรายใหญ่ การพึ่งพาผู้ผลิต

ตามสัญญาเพื่อประกอบผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของเราในเอเชีย ความสามารถของเราในการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา ความสามารถของเราในการสรรหาและรักษาพนักงานที่มีคุณภาพเมื่อ บริษัท เติบโตขึ้น การพึ่งพาบุคคลภาย

นอกสำหรับการขายนอกสหรัฐอเมริการวมถึงออสเตรเลียนิวซีแลนด์ยุโรปละตินอเมริกาและเอเชีย สภาพเศรษฐกิจและการเมืองในสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียนิวซีแลนด์ยุโรปละตินอเมริกาและเอเชีย การยอมรับผลิตภัณฑ์ใหม่ของตลาด

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในต่างประเทศ ความพร้อมใช้งานของส่วนประกอบของบุคคลที่สามในราคาที่เหมาะสม สงครามราคาหรือแรงกดดันด้านราคาที่สำคัญอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ในสหรัฐ

อเมริกาหรือต่างประเทศ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการในอนาคต กลุ่มผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยด้านอาหารและน้ำมันและก๊าซใหม่ของเราจะผลักดันให้ลูกค้ายอมรับมากขึ้น ผลของการฟ้องร้องระหว่าง TransAct และ

Avery Dennison Corporation; และปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ โดยละเอียดเป็นระยะ ๆ ในรายงานของ TransAct ที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่กล่าวถึง

ในหรือโดยนัยโดยข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าพูดเฉพาะ ณ วันที่เผยแพร่นี้และ บริษัท ไม่มีหน้าที่ในการปรับปรุงข้อมูลเพื่อสะท้อนถึงเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใหม่ที่เปลี่ยนแปลงหรือไม่คาดคิด

ผลิตภัณฑ์ในสหรัฐอเมริกาหรือต่างประเทศ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการในอนาคต กลุ่มผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยด้านอาหารและน้ำมันและก๊าซใหม่ของเราจะผลักดันให้ลูกค้ายอมรับมากขึ้น ผลของการฟ้องร้องระหว่าง

เป็นทางการ “Sol Kerzner ให้ความเห็น “ ในฐานะประธานฉันจะยังคงทุ่มเทความพยายามทั้งหมดเพื่อความสำเร็จอย่างต่อ

เนื่องของ บริษัท และจะมุ่งเน้นไปที่โครงการใหม่ที่สำคัญซึ่งคาดว่าในอีกหลายปีข้างหน้าจะเปลี่ยน บริษัท ของเราให้กลาย

เป็นผู้มีบทบาทสำคัญระดับโลกในอุตสาหกรรมของเรา” เขาเพิ่ม.เกี่ยวกับ บริษัทKerzner International Limited เป็นผู้

พัฒนาและดำเนินการคาสิโนชั้นนำรีสอร์ทและโรงแรมหรูระดับสากล จุดหมายปลายทางหลักของ บริษัท คือ Atlantis ซึ่งเป็น
TransAct และ Avery Dennison Corporation; และปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ โดยละเอียดเป็นระยะ ๆ ในรายงานของ TransAct ที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่าง

มากจากที่กล่าวถึงในหรือโดยนัยโดยข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าพูดเฉพาะ ณ วันที่เผยแพร่นี้และ บริษัท ไม่มีหน้าที่ในการปรับปรุงข้อมูลเพื่อสะท้อนถึงเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใหม่ที่เปลี่ยนแปลง

หรือไม่คาดคิด ผลิตภัณฑ์ในสหรัฐอเมริกาหรือต่างประเทศ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการในอนาคต กลุ่มผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยด้านอาหารและน้ำมันและก๊าซใหม่ของเราจะผลักดันให้ลูกค้ายอมรับมากขึ้น ผลของ

การฟ้องร้องระหว่าง TransAct และ Avery Dennison Corporation; และปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ โดยละเอียดเป็นระยะ ๆ ในรายงานของ TransAct ที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผลลัพธ์ที่แท้

จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่กล่าวถึงในหรือโดยนัยโดยข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าพูดเฉพาะ ณ วันที่เผยแพร่นี้และ บริษัท ไม่มีหน้าที่ในการปรับปรุงข้อมูลเพื่อสะท้อนถึงเหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ใหม่ที่เปลี่ยนแปลงหรือไม่คาดคิด ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการในอนาคต กลุ่มผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยด้านอาหารและน้ำมันและก๊าซใหม่ของเราจะผลักดันให้ลูกค้ายอมรับมากขึ้น ผลของการฟ้องร้อง
มากสำหรับโครงการคมนาคมในไอโอวาเท็กซัสเพนซิลเวเนียดัลลาสและนอร์ทแคโรไลนามอร์แกนกล่าวต่อว่า “รายได้ที่รับรู้ในไตรมาสนี้รวมถึงงานในระบบหลัก ๆ หลายระบบเช่นตลาดหลักทรัพย์คูเวตมหาวิทยาลัยจอร์เจีย The

Charlotte Arena มหาวิทยาลัยแคนซัสมหาวิทยาลัยเคลมสันและมหาวิทยาลัยไอโอวสำหรับไตรมาสนี้เปอร์เซ็นต์อัตรากำไรขั้นต้นของเราสูงกว่าที่เราคาดการณ์ไว้เมื่อต้นเดือนมิถุนายน 2548 โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากอัตรากำไร

ที่ดีขึ้นจากคำสั่งซื้อที่จองในช่วงไตรมาสและประสิทธิภาพด้านต้นทุนที่ดีกว่าที่คาดไว้สำหรับโครงการต่างๆ เจ้าหน้าที่. “เราคาดว่าเปอร์เซ็นต์อัตรากำไรขั้นต้นของเราในไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2549 จะน้อยกว่าระดับของ

ไตรมาสแรกเล็กน้อยโปรดทราบว่าลักษณะของธุรกิจของเราอาจทำให้เกิดความผันผวนของอัตรากำไรที่แท้จริงที่ทำได้ทุกองค์ประกอบของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ลดลงจากระดับของไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2548 ตามที่

คาดไว้และช่วยให้เรามีอัตรากำไรจากการดำเนินงานประมาณ 10% เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2548 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นรวมถึงค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและค่าเดินทางและความบันเทิงที่เพิ่มขึ้น

ตามคำสั่งซื้อและการเติบโตของยอดขายค่าใช้จ่ายทางการตลาดที่สูงขึ้นสำหรับอุปกรณ์สาธิตและวรรณกรรมและการลงทุนที่เราดำเนินการต่อไปในการริเริ่มเชิงกลยุทธ์ การลงทุนเหล่านี้รวมถึงการขยายธุรกิจระหว่างประเทศการ

ขยายธุรกิจให้แคบลงและธุรกิจอุปกรณ์เคลื่อนที่และแบบแยกส่วนพร้อมกับการลงทุนในการขยายตัวทางภูมิศาสตร์และผลิตภัTrinity Hospice Nurse Dee Necaise ได้รับการเสนอชื่อเป็นพยาบาลแห่งปีของ South Mississippi ใน

การแข่งขัน WLOX-TV ประจำปีครั้งแรก WLOX-TV และ Imperial Palace Casino and Hotel เข้าร่วมการแข่งขันรางวัลผู้สนับสนุนเพื่อยกย่องพยาบาลในพื้นท18 สิงหาคม 2548 02:32 น. เวลาออมแสงตะวันออBILOXI, Miss. –

( BUSINESS WIRE ) – ส.ค. 18 มกราคม 2548 – Dee Irby Necaise, LPN ซึ่งเป็นพยาบาลประจำบ้านพักคนชราที่มี Trinity Hospice of Mississippi ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นพยาบาลแห่งปี South Mississippi ในการแข่งขัน

ประจำปีครั้งแรกซึ่งสนับสนุนโดย WLOX-TV (ABC) และ Imperial Palace CasinoNecaise ได้รับรางวัลออกอากาศสดในระหว่างการแสดง Four O’Clock ของ WLOX เมื่อวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2548 เธอไม่รู้ว่าได้รับการเสนอ

ชื่อหรือเข้าร่วมการแข่งขันและรู้สึกประหลาดใจอย่างยิ่ง Necaise ได้รับการเสนอชื่อโดยหัวหน้างานของเธอ Sarah McDaniel, RN ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการบริการทางคลินิกที่ Trinity Hospice of Biloxi Anchors Rebecca

Powers และ Jeff Lawson มอบรางวฉันเสนอชื่อ Dee สำหรับรางวัลอันทรงเกียรตินี้เพราะฉันรู้สึกว่าเธอเป็นตัวแทนของการพยาบาล เธอรับฟังผู้ป่วยอย่างรอบคอบแบ่งปันอารมณ์และมุ่งมั่นที่จะตอบสนองทุกความต้องการของ
ระหว่าง TransAct และ Avery Dennison Corporation; และปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ โดยละเอียดเป็นระยะ ๆ ในรายงานของ TransAct ที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตก

ต่างอย่างมากจากที่กล่าวถึงในหรือโดยนัยโดยข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าพูดเฉพาะ ณ วันที่เผยแพร่นี้และ บริษัท ไม่มีหน้าที่ในการปรับปรุงข้อมูลเพื่อสะท้อนถึงเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใหม่ที่

เปลี่ยนแปลงหรือไม่คาดคิด ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการในอนาคต กลุ่มผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยด้านอาหารและน้ำมันและก๊าซใหม่ของเราจะผลักดันให้ลูกค้ายอมรับมากขึ้น ผลของการฟ้องร้องระหว่าง TransAct และ

Avery Dennison Corporation; และปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ โดยละเอียดเป็นระยะ ๆ ในรายงานของ TransAct ที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่กล่าวถึง

ในหรือโดยนัยโดยข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าพูดเฉพาะ ณ วันที่เผยแพร่นี้และ บริษัท ไม่มีหน้าที่ในการปรับปรุงข้อมูลเพื่อสะท้อนถึงเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใหม่ที่เปลี่ยนแปลงหรือไม่คาดคิด ผล

ของการฟ้องร้องระหว่าง TransAct และ Avery Dennison Corporation; และปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ โดยละเอียดเป็นระยะ ๆ ในรายงานของ TransAct ที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผลลัพธ์ที่

แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่กล่าวถึงในหรือโดยนัยโดยข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าพูดเฉพาะ ณ วันที่เผยแพร่นี้และ บริษัท ไม่มีหน้าที่ในการปรับปรุงข้อมูลเพื่อสะท้อนถึงเหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ใหม่ที่เปลี่ยนแปลงหรือไม่คาดคิด ผลของการฟ้องร้องระหว่าง TransAct และ Avery Dennison Corporation; และปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ โดยละเอียดเป็นระยะ ๆ ในรายงานของ TransAct ที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่กล่าวถึงในหรือโดยนัยโดยข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าพูดเฉพาะ ณ วันที่เผยแพร่นี้และ บริษัท ไม่มีหน้าที่ในการ

ปรับปรุงข้อมูลเพื่อสะท้อนถึงเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใหม่ที่เปลี่ยนแปลงหรือไม่คาดคิด ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าพูดเฉพาะ ณ วันที่เผยแพร่นี้และ บริษัท ไม่มีหน้าที่ในการปรับปรุงข้อมูลเพื่อ

สะท้อนถึงเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใหม่ที่เปลี่ยนแปลงหรือไม่คาดคิด ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าพูดเฉพาะ ณ วันที่เผยแพร่นี้และ บริษัท ไม่มีหน้าที่ในการปรับปรุงข้อมูลเพื่อสะท้อนถึงเหตุการณ์

หรือสถานการณ์ใหม่ที่เปลี่ยนแปลงหรือไม่คาดคิดArena ใน Oakland การจองในตลาดเชิงพาณิชย์ของเรารวมถึงคำสั่งซื้อป้ายโฆษณาดิจิทัลแปดรายการ บริษัท โฆษณากลางแจ้งรายใหญ่และระบบครบวงจรสำหรับสถานที่ต่างๆ

เช่น Victoria Racing Club ในออสเตรเลียและสิ่งอำนวยความสะดวกในการเล่นเกมจำนวนมากรวมถึงจอแสดงผล ProStar (R) กลางแจ้งขนาดใหญ่สำหรับโรงแรมและคาสิโนในมาเก๊าในตลาดการขนส่งเราจองไว้ คำสั่งซื้อจำนวน
รีสอร์ทในธีมทะเล 2,317 ห้องตั้งอยู่บนเกาะพาราไดซ์ประเทศบาฮามาส Atlantis เป็นรีสอร์ทคาสิโนปลายทางที่ไม่เหมือน

ใครซึ่งมีอาคารโรงแรมสามแห่งที่เชื่อมต่อกันซึ่งสร้างขึ้นรอบลากูนขนาด 7 เอเคอร์และสภาพแวดล้อมทางทะเล 34 เอเคอร์ซึ่ง

รวมถึงที่อยู่อาศัยทางทะเลแบบเปิดโล่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก บริษัท ยังพัฒนาและรับรายได้บางส่วนจาก Mohegan Sun ใน

Uncasville คอนเนตทิคัต หลังจากเสร็จสิ้นการขยายตัว 1 พันล้านดอลลาร์ Mohegan Sun ที่มีธีมเป็นชาวอเมริกันพื้นเมือง

ได้กลายเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางของรีสอร์ทคาสิโนชั้นนำในสหรัฐอเมริกา ในธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทหรู บริษัท ดำเนิน

ธุรกิจรีสอร์ทหรูภายใต้ One & เฉพาะยี่ห้อ. บริษัท บริหารโรงแรมรีสอร์ทเก้าแห่งในบาฮามาสมอริเชียสดูไบมัลดีฟส์และ

เม็กซิโกและได้ทำข้อตกลงในการพัฒนาและจัดการอสังหาริมทรัพย์ใหม่ในมัลดีฟส์และแอฟริกาใต้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยว

กับ บริษัท และ บริษัท ย่อยที่ดำเนินงานโปรดเยี่ยมชมwww.kerzner.com .ทวีตนี้การแต่งตั้งของบุทช์เคอร์ซเนอร์เกิดขึ้นใน

ช่วงเวลาของการริเริ่มเชิงกลยุทธ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนโดย บริษัท ในเดือนกันยายน บริษัท ได้ประกาศว่า บริษัท ได้ลงนามใน

ข้อตกลงในการพัฒนาและจัดการ Atlantis, The Palm, Dubai ซึ่งเป็น บริษัท ร่วมทุนมูลค่า 650 ล้านดอลลาร์กับ Nakheel

LLC ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รัฐบาลดูไบเป็นเจ้าของ เมื่อคาดว่าจะแล้วเสร็จในต้นปี 2550 Atlantis, The Palm จะกลายเป็น

รีสอร์ทแห่งที่สองของ บริษัท ที่มีชื่อ Atlantis ในเดือนพฤษภาคม บริษัท ประกาศว่าได้บรรลุข้อตกลงกับรัฐบาลของ

บาฮามาสที่จะอนุญาตให้เริ่มการขยายธุรกิจมูลค่า 600 ล้านดอลลาร์ที่ Atlantis ซึ่งเป็นรีสอร์ทหลักของ บริษัท Atlantis เกาะ

Paradise ซึ่งจะใช้ประโยชน์จากการลงทุนและโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่แล้ว ในเดือนสิงหาคม บริษัท ได้เริ่มต้นอย่างเป็นทาง

การในช่วงแรกของการขยายธุรกิจนี้ ในเดือนธันวาคม 2545 บริษัท ประกาศว่าโรงแรมรีสอร์ทหรูจะดำเนินการและทำการ

ตลาดภายใต้ชื่อแบรนด์ใหม่ One & Only โครงการใหม่อยู่ระหว่างการวางแผนหรืออยู่ระหว่างการพัฒนาภายใต้แบรนด์ One

& Only ใน Los Cabos, เม็กซิโก, เคปทาวน์, แอฟริกาใต้และ Kaafu Atoll ในมัลดีฟส์Mikohn และ Park Place

เข้าใจว่า INSPIRE Athens หมายถึงสัญลักษณ์มากกว่ารีสอร์ทแบบครบวงจรผู้บริหารเสริมว่าGentingBet การดำเนินงานการพนันออนไลน์ของกลุ่มคาสิโนบนบกในสหราชอาณาจักร Genting UK ได้เปิดตัวเนื้อหาโดย Red Tiger Gaming ภายใต้ความร่วมมือที่เพิ่งเขียนระหว่างทั้งสองธุรกิจข้อตกลงดังกล่าวได้เห็น GentingBet ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่เมื่อเร็ว ๆ นี้เพิ่มชื่อที่ได้รับความนิยมโดยผู้ให้บริการ iGaming รวมถึงการเผยแพร่ยอดนิยมเช่นPiratePlenty

Jack In A PotและMystery Reels MegaWaysท่ามกลางผู้อื่นนอกเหนือจากเกมที่มีให้เลือกมากมายแล้ว GentingBet ยังสามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องมือหมั้นของ Red Tiger ที่จะช่วยให้ผู้ดำเนินการสร้างแคมเปญเช่น Daily Jackpots, Smart Spins และ Tournamentการเพิ่มเนื้อหา Red Tiger เมื่อเร็ว ๆ นี้เกิดขึ้นในขณะที่ GentingBet ยังคงขยายพอร์ตโฟลิโอออนไลน์และสร้างความแข็งแกร่งให้กับช่องทางออนไลน์ นอกเหนือจากเกมสล็อตแล้ว

การพนันออนไลน์ยังนำเสนอเนื้อหาคาสิโนสดและการเดิมพันกีฬาจากข้อตกลงล่าสุดของพวกเขาที่ขยายการเสนอขายของพวกเขาเจเรมีเทย์เลอร์กรรมการผู้จัดการ GentingBet กล่าวว่าพวกเขา“ กำลังตรวจสอบและปรับปรุงการนำเสนอผลิตภัณฑ์ของเราอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าสามารถเข้าถึงเกมหลากหลาย” เขาเสริมว่าข้อตกลงของพวกเขากับ Red Tiger “ นำเกมสล็อตคาสิโนที่หลากหลายและกลไกการเล่นเกมที่ไม่เหมือนใครมาสู่แพลตฟอร์มของเรา

เป็นครั้งแรกปรับปรุงล่าสุดจากการร่วมมือกับ GentingBet, Carl Ejlertsson ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจที่ Red Tiger กล่าวว่าพวกเขามีความยินดีที่ได้เปิดตัวกับแบรนด์“ เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับในแวดวงธุรกิจเป็น Genting”และพวกเขามั่นใจว่าชื่อของพวกเขา และเครื่องมือส่งเสริมการขาย“ จะสะท้อนกับผู้เล่นของพวกเขามันเป็นเดือนที่ผ่านมาเมื่อ GentingBet ออกมาของการปรับปรุงใหม่และแบรนเล่นเกมออนไลน์และการพนันกีฬาธุรกิจ แพลตฟอร์ม

GentingBet ใหม่พร้อมใช้งานบนเดสก์ท็อปและมือถือพร้อมฟีเจอร์เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาและการเดิมพันกีฬารวมถึงการออกแบบใหม่พร้อมฟังก์ชั่นและการนำทางที่ใช้งานง่ายไม่นานหลังจากที่ธุรกิจเปิดเผยการดำเนินการซ่อมแซมแล้วก็ประกาศว่า บริษัท ได้ร่วมมือกับผู้ให้บริการอุตสาหกรรมรายใหญ่อีกรายหนึ่งนั่นคือ NetEnt ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเนื้อหารายใหญ่ในสวีเดนเพื่อเพิ่มทางเลือกของหนังสือ

การออกแบบและเปลี่ยนโฉมใหม่ของ GentingBet รวมถึงการขยายการเสนอขายอย่างต่อเนื่องเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ของผู้ประกอบการในการขยายการแสดงตนในตลาดยุโรปที่มีการควบคุมหลายแห่งการขยายตัวเป็นส่วนหนึ่งของวาระการประชุมของ Red Tiger ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ผู้ให้บริการประกาศฤดูใบไม้ผลิที่ผ่านมาว่ามันเป็นหนึ่งในซัพพลายเออร์อุตสาหกรรมรายแรกที่ได้รับการรับรองโดยหน่วยงานของสวิสเพื่อมอบผลิตภัณฑ์ให้กับตลาดการพนันที่จัด

ระเบียบใหม่ของสวิตเซอร์แลนด์ในเดือนสิงหาคมแดงเสือประกาศว่าช่องของมันได้หายไปอยู่กับออนไลน์ jackpots.ch จากนั้นจะเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับสวิสด้วยข้อตกลงด้านการจัดหาเนื้อหากับ Grand Casino Luzern และคาสิโนออนไลน์ mycasino.chได้มีการประกาศเมื่อเดือนที่แล้วว่า netent ได้ลงนามในข้อตกลงที่จะซื้อสีแดงเสือใน£ 200 ล้านเป็นเงินสดทั้งหมดจัดการ ผู้ให้บริการการพนันชาวสวีเดนกล่าวว่าการเพิ่ม Red Tiger ให้กับครอบครัวนั้น

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในการสร้างอนาคตของการเล่นเกมเราหวังว่า INSPIRE Athens จะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่จุดประกายการพัฒนาทั้งหมดของHellinikon ไปสู่ ​​Athenian Riviera ที่เป็นเจ้าข้าวเจ้าของตลอดกาลกำหนดนิยามใหม่ให้กับกรีซในปัจจุบันส่วยให้สถาปัตยกรรมประวัติศาสตร์ของเอเธนส์ผสมผสานกับการบรรยายโวหารใหม่ของ Mohegan INSPIRE เอเธนส์จะประกอบด้วยสองอาคาร พวกเขาจะเชื่อมต่อกับสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นสระว่ายน้ำแบบอินฟินิตี้ที่วางอยู่

ด้านบนของตึกระฟ้าแห่งหนึ่งและประมาณครึ่งทางขึ้นไปPaul Steelman จาก Steelman Partners กล่าวว่า”การออกแบบที่เหนือชั้นของพวกเขานั้นมีความหมายว่าเป็นสัญลักษณ์ในธรรมชาติ แต่ยังแสดงถึงสถาปัตยกรรมประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่มีคุณค่าของเอเธนส์ในขณะเดียวกันก็ใช้การบรรยายโวหารใหม่ที่เป็นแรงบันดาลใจในอนาคตของภูมิภาคนี้หอคอยสองหลังของรีสอร์ทได้รับแรงบันดาลใจจาก Caryatidsประติมากรรมหญิงที่ทำหน้าที่สนสถาปัตยกรรม

ในวัดและอาคารกรีกโบราณอื่น ๆ แทนที่เสาหรือเสานำเสนอแนวคิดของ Mohegan กล่าวว่า INSPIRE เอเธนส์ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกของรัฐ -the-art ประชุมพื้นที่จัดกิจกรรมอเนกประสงค์ในร่มและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ“ตั้งใจที่จะแต่งงานกับการต้อนรับที่หรูหราระดับโลกและความบันเทิงไม่มีที่สิ้นสุดในทางที่ไม่เคย ก่อนเคยเห็นทางใต้ของยุโรปการส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศINSPIRE เอเธนส์คาดว่าจะสร้างงานได้มากกว่า 7,000 ตำแหน่งใน

ภูมิภาค Attica ระหว่างและหลังการก่อสร้างรวมถึงงานทางตรงทางอ้อมและงานเหนี่ยวนำ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 24-36 เดือนนาย Mohegan กล่าวเมื่อวันอังคาร นาย เว็บไฮโลออนไลน์ กล่าวเสริมว่าพวกเขาตั้งใจที่จะทำลายโครงการที่มีความทะเยอทะยานทันทีที่พวกเขาได้รับการอนุมัติที่จำเป็นMohegan กล่าวว่าความสำเร็จของรีสอร์ทคาสิโนที่คาดว่าจะเพิ่มการท่องเที่ยวระหว่างประเทศในภูมิภาค Attica อย่างน้อย 10%และเพื่อสร้างล้านยูโรต่อปี“ ทั้งรัฐบาลและ

ประชาชนชาวกรีซในรูปแบบของภาษีการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะปีก่อนหน้านี้ Mohegan ประกาศว่าได้ร่วมมือกับผู้รับเหมาชาวกรีก GEK Ternaเพื่อร่วมประมูลใบอนุญาตการเล่นเกม 30 ปีที่ Hellenic Gaming Commission ตั้งค่าให้และสร้างรีสอร์ทหากพวกเขาชนะการประกวดราคาคาสิโดังกล่าวข้างต้นรีสอร์ทคาสิโนจะเป็นส่วนหนึ่งของคอมเพล็กซ์ที่ใหญ่กว่านั้นคือ€ 8 พันล้าน Hellinikon ส่วนคาสิโนของรีสอร์ทที่ใหญ่กว่านั้นจะมีพื้นที่ประมาณ

15,000 ตารางเมตรของพื้นที่ 6,200,000 ตารางเมตรโดยรวม เว็บไฮโลออนไลน์ โครงการ Hellinikon ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากนักลงทุนชาวจีนและอ่าวและจะถูกสร้างโดยนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชาวกรีก Lamda Development รวมถึงพื้นที่ที่อยู่อาศัยสิ่งอำนวยความสะดวกไมซ์โรงแรมหรูหราพิพิธภัณฑ์พื้นที่ค้าปลีกระดับสูงอาคารกีฬาสำนักงาน สวนสาธารณะนครหลวงและท่าจอดเรือท่ามกลางสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ